Algunes preguntes a mode de reflexió

  • Quine fórmules serien necessàries per eradicar la feminització de la pobresa i la bretxa salarial?
  • Quines mesures consideren les dones del Baix Llobregat que impulsarien l'emprenedoria femenina?
  • Quines actuacions de noves organitzacions del temps de treball us semblen realment efectives per a que dones i homes puguin conciliar la seva vida laboral i personal en igualtat?
  • Quines actuacions s'esperen de les institucions públiques?
  • De quina manera es pot aconseguir més participació de les dones en la vida política activa?
  • És possible un lideratge menys competititu?
  • Dissenyar polítiques i elaborar pressupostos amb perspectiva de gènere, és possible actualment? Per què tenim tan pocs casos pràctics?
  • Les associacions de dones han tocat sostre?
  • Per què actualment hi ha una forta presencia de dones en el lideratge de moviments socials i en canvi ni hi és en els sectors econòmics, ni polítics ni empresarials?
  • Els homes poden jugar un paper d'aliats actius en la lluita per la igualtat?