Objectius

 

 

Objectius:

  • Impulsar nous models de transformació social al segle XXI liderat per dones.
  • Fomentar una nova estratègia social de participació de la dona en els diferents àmbits: econòmic i social.
  • Recollir anàlisis i propostes del treball del 4r Congrés de les Dones del Baix Llobregat per l'elaboració del III Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat.

Objectius específics:

  • Fomentar el debat crític i la participació de les dones en l'eradicació de les desigualtats de gènere.
  • Fomentar la presència i participació de les dones en els espais de pressa de decisió en l'àmbit polític, econòmic, social i cultural.
  • Visibililtzar les veus femenines i fomentar el treball en xarxa, fot construint noves complicitats entre els agents socials, econòmics i polítics.
  • Resituar el debat feminista a l'actualitat, recordant els principis fundadors i projectant-los en la situació actual.
  • Difondre i fomentar l'intercanvi d'iniciatives municipals pel foment de la igualtat de gènere.