Les dones com agents de canvi econòmic i social

Context socioeconòmic

 

Les dones en el món laboral i professional

 

 

Fa unes setmanes llegíem als diaris la notícia que les dones del nostre país són les més estressades d’Europa. Els articles no... + details

Context de la societat civil

El mes de març de 2007 el govern de José Luís Rodríguez Zapatero aprova la llei per a la igualtat efectiva de dones i homes, coneguda com la Llei d’igualtat . Aquesta normativa consagra el principi de presència equilibrada... + details

Quine fórmules serien necessàries per eradicar la feminització de la pobresa i la bretxa salarial? Quines mesures consideren les dones del Baix Llobregat que impulsarien l'emprenedoria femenina? Quines actuacions de noves organitzacions del temps de treball us semblen realment efectives per a que... + details

Berbel, Sara (2013). Directivas y empresarias. Mujeres rompiendo el techo de cristal. Barcelona, Ed. Aresta.

Berbel, Sara (2004). Sin cadenas. Nuevas formas de libertad en el siglo XXI. Madrid, Narcea Ediciones.

Corcoy, Marta; Barber, Carolina; Ezpeleta, Tomàs; Montañez, Xesco. (... + details