Presentació

 

El 4t Congrés de les Dones del Baix Llobregat es va celebrar a Gavà el 14 i 15 de novembre de2014. Amb el títol “Les dones com agents de canvi social i econòmic” en el Congrés es va reflexionar sobre temes tan importants com l’emprenedoria femenina i en femení, les noves organitzacions del temps del treball, el lideratge de les dones en els moviments socials o la feminització de la pobresa.

La comarca del Baix Llobregat és un dels territoris on històricament el pes del moviment de les dones ha estat més fort. Una bona mostra d’això és el gran número d’entitats de dones que, des dels anys setanta fins l’actualitat, treballen activament per la igualtat i per assolir la plena ciutadania. La comarca és també capdavantera en l’existència de regidories específiques per promoure la igualtat de gènere, així com en la creació de consells participatius de dones com ara el Consell de les Dones del Baix Llobregat i múltiples organismes que lluiten per l’eradicació de les desigualtats de gènere.

A l’any 2002 es va realitzar el 1r Congrés de les Dones del Baix Llobregat a Sant Boi de Llobregat, espai que va servir per aglutinar i coordinar esforços per tal de fer sentir la veu de les dones. Al 2006 i al 2010, Sant Feliu de Llobregat i Viladecans van acollir el 2n i el 3r Congrés, que van permetre consolidar la xarxa d’entitats, administracions públiques, organitzacions i organismes implicats en la desaparició de qualsevol tipus de desigualtat construïda a partir del gènere. Des del 3r Congrés, el lema “100% ciutadania” és el segell d’identitat de les polítiques d’igualtat i del moviment de dones al Baix Llobregat.

Previ a la celebració del 4t Congrés es van organitzar a molts pobles i ciutats de la comarca diversos actes i jornades de reflexió amb l'objectiu d'elaborar aportacions al congrés i donar veu a totes les dones. L’objectiu principal va ser que el debat precongressual arribés a tots els racons de la comarca, i que totes les persones i entitats tinguessin l’oportunitat d’expressar les seves opinions i propostes respecte al canvi social i econòmic liderat per les dones.