Esplugues de Llobregat

Conclusions

dijous 30 d'octubre a les 17.00 h al CIRD

Taller debat sobre l'Impacte de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) en les polítiques d'Igualtat.