Com es pot participar al 4t Congrés de les Dones del Baix Llobregat?

¿Com es pot participar al 4t Congrés de les dones del Baix Llobregat?

Un dels principals objectius d'aquest congrés és aconseguir que le màxim número de dones de la comarca puguin participar en els debats i expressar les seves opinions i idees sobre les diferents temàtiques que es proposen als documents de treball: models de transformació social, presència i participació de les dones en els espais de pressa de decisions, etc.

Per aquest motiu fins al novembre s'organitzen arreu de la comarca un seguit d'activitats que promouran el debat precongressual, debat que s'estructurarà en tres nivells de participació:

NIVELL DE PARTICIPACIÓ 1 - SUBSEUS

Diversos municipis son subseus del 4t Congrès de les Dones del Baix Llobregat, i portaran a terme múltiples activitats participatives de caire comarcal per tal d'analitzar els diferents àmbits on les desigualtats entre dones i homes són més evidents com ara el món laboral, l'empresarial, l'associatiu, etc.

Les subseus organitzaran jornades, taules de debat, exposicions, presentacions, etc., obertes a totes les dones del Baix Llobregat, on es recolliran idees, reivindicacions, reflexions, conclusions o propostes d'actuació concretes, que nodriran el debat congressual i el posterior document que recollirà les consclusions del congrés.  + info

NIVELL DE PARTICIPACIÓ 2 - ACTIVITATS PRECONGRESSUALS

Els municipis que no són subseu, les entitats de dones, les associacions, les organitzacions sindicals i patronals, o els grups de persones sensibilitzades en la necessitat d'aconseguir la plena igualtat, poden realitzar qualsevol tipus d'activitat relacionada amb la temàtica "Les dones com agents de canvi social i econòmic" i els documents de treball d'aquest congrés, comunicant-lo a la Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix Llobregat - conselldones@elbaixllobregat.cat

NIVELL DE PARTICIPACIÓ 3 - QÜESTIONARI ONLINE

Amb l'objectiu de promoure i facilitar al màxim la participació de totes les persones que ho desitgin en aquest congrés, i la reflexió sobre com s'haurien d'abordar algunes desigualtats entre dones i homes en la transformació social i econòmica, podeu respondre un forma individual o en grup el qüestionari de forma individual o en grup.

Qüestionari individual  -  Qüestionari en grup